Bor man på skyggesiden, hvis man bliver ført bag lyset?
T├Žnkt af
Frost-Povlsen