Kan en astrolog lave måneskinsarbejde når det er overskyet?
T├Žnkt af
Rud Sørensen