Når frisøerren alle sine kunder i dag lige på et hængende hår eller sidder han/hun da ellers i saksen?
T├Žnkt af
Rud Sørensen